Kakva ti je ličnost takvo ti je zdravlje

Još davno Hipokrat je rekao: Važnije je koju ličnost ima oboleli, nego koju bolest ima ličnost. Što ukazuje na to da se i tada znalo da naše ponašanje i život izaziva pojavu bolesti.

Veoma često nije potrebno ni raditi dijagnostiku obolelog, dovoljno je proveriti kakvo je njegovo ponašanje i pogledi na život, i to će u mnogome opisati koju bolest ima.

Mnogo je bolesti ali ja nekako delim ljude u dve grupe a to se i poklapa sa najvećim strahovima od bolesti našeg naroda. Svi se najviše plaše dve stvari a to su infarkt i kancer.

Da ne bude zabune i komentara tipa: moj otaj je dobio tu bolest a uopšte nije bio takav! Svako stanje i bolest su individualni i uzroci su im veoma slojeviti, kompleksni i zavise od veoma mnogo stvari. Nije mi ideja ga generalizujem uzroke i bolesti već samo da vam prenesem deo mog iskustva vezanog za određene pacijente. Prema tome, ne vezujte se slepo za sve što kažem već malo šire razmislite, posebno o poslednjem poglavlju gde ću vam opisati ljude koji se nikada ne razboljevaju! Pa pokušajte da se ugledate na njih.

U prvu grupu, od pomenute dve, spadaju osobe sklone bolestima srca i krvnih sudova.

Praksa je pokazala da su to najčešće osobe koje su hiperaktivne, brze, nesposobne da se opuste, osobe koje rade više stvari istovremeno kao da će nešto da im pobegne. Oni često površno rade više poslova u kratkom vremenskom periodu jer su stalno u žurbi. To su i one osobe kojima stpljenje nije jača strana, kod njih mora da se dogodi sve sada i odmah. U tu grupu spadaju i konfliktne osobe, njih često opisujemo kao osobe koje ili čekaju da napadnu ili da budu napadnute. Svakako u ovoj grupi pripadaju i ambiciozne i vredne osobe, i svi oni koji imaju takmičarski duh u sebi.

Često se kod ljudi iz ove grupe mogu primetiti izražena neprijateljska osećanja. Reaguju burno i konfliktno, imaju dozu okrutnosti i besa. Njima je uvek neko drugi kriv za sve, ceo svet mora oko njih da se okreće i sve da bude podređeno njima. Oni imaju hroničnu blokadu ljutnje i potisnutu agresivnost koja zna i da izađe na površinu.

Takođe, ono što želim da istaknem je da, bez obzira da li su ovakvi ili ne, kod svih obolelih od kardiovaskularnih bolesti svi su imali zajedničko jedno, a to je da ovaj svet ne može da postoji bez njih i da su nezamenjivi!

U drugu grupu spadaju osobe sklone oboljevanju od karcinoma.

Praksa je pokazala da su to osobe koje su na prvi pogled strpljive, ljubazne i najčešće ne ispoljavaju emocije poput ljutnje, besa i mržnje. Tu spadaju i pasivne osobe, one koje nisu u stanju da preuzmu inicijativu ili donesu odluku. To su najčešće osobe koje imaju hroničnu maskiranu bespomoćnost, osobe koje su preuzele ulogu žrtve, kojima je potčinjenost najčešći izbor. Oni koje sam najčešće sretao među obolelima od kancera su svakako bezvoljne osobe, apatične, negativci i pesimisti.

Bez obzira na sve ovo, kod svih obolelih od kancera uvek sam pronalazio isto, a to je odricanje od sopstvenog života, na neki način!

Svakako postoje i osobe koje su uvek zdrave. Svi mi bismo mogli da težimo da budemo kao oni, da svojim mislima, emocijama i ponašanjem učinimo sebe neprijemčivim za bolest.

To su osobe koje znaju da vladaju sobom u svim situacijama, posebno onim stresnim. Osobe koje su prilagodljive, koje shvataju stresne situacije kao izazov a ne kao problem ili tragediju. One umeju da se uklope u svaku situaciju i društvo, i umeju da iskoriste socijalnu i emotivnu podršku koju uvek znaju da prepoznaju oko sebe.  Takve osobe vode računa o sebi, o hrani, snu, i njihov život im je uvek na prvom mestu. Oni su u skladu s prirodom i znaju gde im je mesto u koordinatnom sistemu života. Uvek su optimisti a humor, ljubav i smeh im je uvek na prvom mestu. Njihov život ne ide horizontalno kroz materijalni svet već vertikalno kroz njihovu duhovnu vertikalu, tako da im je duhovni razvoj osnova svega.

Ako želite da vam bolest bude nepoznanica i gost koji nikada ne svraća kod vas, onda pokušajte da svoj život postavite na ovakav način.

I zapamtite, sve zavisi samo od nas!