Da li možemo razumeti sudbinu?

Tokom hiljada godina ljudi su pokušavali da razumeju pojam sudbine. Od pamtiveka je ova nepoznanica zaokupljala sve ljude koji su hodali ovom planetom. Uvek su nas mučila pitanja da se sudbina može razumeti, da li je možemo otkriti unapred i promeniti.

Ljudi su se uvek bavili pojmom nepromenljivosti sudbine dok im je bilo teško da prošlost ostavljaju iza sebe u lepom sećanju i da na budućnost gledaju kao na spontano reagovanje neopterećeno strahom. Oni koji vide lepotu i svrhu u slučajnosti sadašnjeg trenutka nazivani su neozbiljnima, da ne koristim neka grublja imena koja sam neretko i sam dobijao.

Među ljudima sve ono što se nije razumelo pripisivano je nekoj nepoznatoj sili koja je nazivana sudbina. Ona je ujedno bila i opravdanje za sve lenosti, frustracije ali i bezobrazluke ljudskog ega.

Danas zadatak razumevanja sudbine pada na svakog od nas!

Prepuštanje nesvesnoj sudbini, onoj koja se događa dok mi ne reagujemo ni na šta, već samo čekamo, može biti veoma opasna, posebno ako pri tome ništa ne razumemo, ne učimo i natapamo sebe negativnim emocijama. Opasno pre svega na naš um a samim ti i na telo, ali pre svega za našu dušu koja ostaje ne realizovana!

Da bismo razumeli sudbinu trebamo se pre toga prvo pozabaviti sobom i svojim uverenjima i navikama. Ako dozvolimo da budemo zarobljenici prošlosti, to će nam sužavati izbor. Isto je i sa strahovima budućnosti.

Dobra vest je da možemo postati naši sopstveni proroci i vizionari, jer svo znanje i alat su tu u nama. Možemo komunicirati direktno sa univerzumom, s prirodom, Izvorom, Bogom, i to bez posrednika. Niko ne treba da stoji između Tvorca i nas, ili između prirode i nas jer mi smo jedno!

Iako naša moderna kultura teži ka potrazi za značenjem svega vidljivog, ljudi u drevnim vremenima tražili su značenje izvan vidljivog.

Kada se konsultujete s prorokom u sebi, pozivate mudrost baš iz ovih dubina koja vam može pomoći da razumete sadašnjost, iscelite prošlost i utičete na tok vaše budućnosti. Ako vam je ovo teško da shavtite, znajte da se psihološki tada obraćate Višem Ja, večno budnom i sveznajućem, koje je u vezi sa svim našim iskustvima i kolektivnim nesvesnim.

Za razumevanje sopstvene sudbine potrebno je prvo razumeti soptvene simbole. I kao što ja često govorim: naše telo i život su samo poligoni našeg uma koji razume ili ne razume dušu. Razumevši sopstvene simbole lako ćemo razumeti i sopstvenu sudbinu.

Psihoterapeuti koji se bave analizom sna, pokušavaju, na naučni način, da otkriju specifično značenje individualnih simbola svakog od nas, kao veze između ograničenog svesnog i beskrajno budnog nesvesnog koje je u konekciji sa kolektivnim nesvesnim i ogromnim blagom arhetipova svuda oko nas.

Šamani danas komuniciraju sa nevidljivim spiritualnim svetom kroz upotrebu simbola. Sadržaj u svetu simbola je shvatanje da stvari nisu samo onakve kako izgledaju, već da postoji i skrivena dimenzija.

Legenda govori da u davna vremena, pre nego što je postojao jezik, postojala je direktna veza sa kosmosom kroz razne simbole. Ti sveti simboli sada pripadaju carstvu arhetipova i kolektivnog nesvesnog. U svojim brojnim manifestacijama oni nude nadu, upozorenja, razjašnjenje mogućnosti, inspirativnu kreaciju, znanje i veštine koje su nam potrebne da bismo rasli.

Ti simboli nesvesnog, kolektivno duhovnog, koje dele svi moderni i drevni narodi, i dalje su otvorena kapija ka razumevanju pojma sudbine.

Sve ovo mi govori da u sebi imamo skriveni kompas koji nepogrešivo tumači prošlost zarad napredovanja sadašnjosti i otkrivanja budućnosti.

Sve stvari imaju dva aspekta: suštinu i materiju. Dok koristite ovo lično proročište, naučićemo da integrišemo svoje simbole sa običnom realnošću, i time možete da transformišemo svoj svet. Na ovaj način, orao iz vašeg sna ili vizije neće biti samo orao, nego oblik koji je ispunjen svetlošću.

Dok pratimo svoje slike – reku, sunce, vatru i sve ostalo – one mogu da izađu iz podsvesti i kolektivnog nesvesnog, i prenosu nam poruke ili upozorenja. Što ih bolje upoznamo, to je jasnije da će nas one inspirisati putem naše intuicije. Tada će svaki simbol početi da oslobađa svoje svetlo na našoj životnoj sceni i osvetliti našu temu istraživanja.

Da bismo to uspeli potrebno je ostvariti slobodnu povezanost uma i duše. Um treba biti slobodan da čuje glas duše i svesno proživljava ono što je njoj potrebno kao lekcija.