17

Kako da pređemo stazu smrti?

U psihologiji čoveka jedan od najvećih strahova je strah od smrti. U našoj kulturi smrt se smatra nečim najstrašnijim, što samo govori o stepenu naše zrelosti i o tome koliko se tom temom bavimo.

Dok sam bio na Tibetu, jedan monah mi je rekao da je smrt najsrećniji trenutak u životu. Tada mi je to bilo neshvatljivo, ali me je nateralo na razmišljanje. Kasnije sam boravio u Meksiku i video da se i tamo ljudi ophode prema smrti na drugačiji način od nas ovde. Oni je slave! Smrt posmatraju kao veoma značajan trenutak jer tada shvatamo suštinu života.

Osećam se loše. Imam odlično plaćen posao, radno vreme kao trudnica, niko me ne dira, a ja osećam kao da trulim iznutra. – rekla mi je jedna žena srednjih godina koja je došla kod mene po savet.

Vi ste na stazi smrti, pokušajte da naučite njenu lekciju! Ceo tekst „Kako da pređemo stazu smrti?“