20

Kako da pronađemo svoj poziv?

Možemo li uočiti razliku između posla, karijere i poziva?

Posaoje, ono što radimo od „devet do pet“ i od čega živimo. Karijeraje sistem nagrada i unapređenja koji je kreiran tako da nas motiviše da se ponašamo kako društvo želi; dakle, linearni rast plate, viši položaji, viša zvanja, unapređenja, veći društveni ugled i sve tome slično što naš ego i ljudi oko nas vole i odobravaju. Pozivje ono što mi iskreno volimo da radimo bez obzira da li nam to donosi novac i slavu; sam rad je nagrada, jer je „prirodan“ našem biću i usrećuje nas makar od njega nemali nikakve „koristi“.

Koliko nas, može da se pohvali da nam je posao = karijera = poziv? Ceo tekst „Kako da pronađemo svoj poziv?“