Kako postati svestan problema

Kao što sam mnogo puta naglašavo život nije prava linija, niti mesto za uživanje bez problema… Život je poligon za savladavanje prepreka u vidu problema i učenja lekcija koje su nam date. Ako vi sami ne želite da vam bude bolje pa kako onda može da vam bude bolje? Ne može vam niko pružiti pomoć ako vi ne želite da je uzmete! Dozvoliću sebi da možda zvučim surovo kada kažem da je malo ali ipak dovoljno odabranih, a vi odlučite da li ste ili niste među njima!

U moju kancelariju ušla je veoma lepa mlada žena, praznog pogleda.

Nemam volju nizačim, sve mi je crno, i gore i dole. I kao što neka pesma kaže: kada ustanem ne znam da li da se umijem ili da se ubijem. Ne vidim smisao više niučemu! – rekla je.

Hoćete li šoljicu zelenog čaja? – pitao sam je.

Ma o čemu vi to, kome je do zelenog čaja sada?

Pa i u tom zelenom čaju možemo naći objašnjenje kako da vam bude bolje. 

Kako? 

Uzmite za početak jednu šoljicu zelenog čaja.

Ali ja ga ne volim, smrdi mi. – rekla je žena sa gađenjem.

Zeleni čaj je zdrav iako vam smrdi. Znači, prvo postanite svesni sopstvene situacije u kojoj se nalazite. U potpunosti sagledajte kompletno svoje stanje onakvo kakvo je, koliko god vam je neugodno.

Dajte mi onda jednu šolju tog zelenog čaja! – rekla je na kraju.

Sada počinite da ga pijete iako vam je neugodan miris. Znači, odlučite da želite da se pokrenete u svom životu! Shvatite zašto je dobro da se pokrenete, shvatite zašto će vam biti bolje, i kako će se vaša situacija promeniti kada prestanete da ne radite ništa već samo da jadikujete nad sopstvenom sudbinom.

Šta sada? – pitala je žena nakon što je popila šoljicu čaja na iskap.

Kakav vam je sada osećaj?

Ovo je moja prva popijena šolja zelenog čaja i da znate da nije toliko loš.

Bravo, pokrenuli ste se, to je dobro. Želite li još jednu šolju čaja?

Moram li?

Druga šolja čaja ide lakše, pri trećoj ne primećujete loš miris, u četvrtoj već uživate. Izdržite, nakon što ste se pokrenuli, nemojte odustajati nakon prvog koraka. I na kraju, nemojte zaboraviti da budete svakog trenutka u životu zahvalni. Zahvalnost privlači svako blagostanje!

Žena je zadovoljna otišla kući, ne zato što je počela da pije zeleni čaj već zato što će sada taj princip primenjivati i u životu.

Na kraju samo da vam rezimiram:

  1. Postanite svesni situacije!

„Zeleni čaj je zdrav iako mi smrdi.“

  1. Odlučite da želite da se pokrenete!

„Počinjem da pijem zeleni čaj mada vam je neugodan miris.“

  1. Pokrenite se!

„Prva popijena šolja zelenog čaja i već ste mišljenja da i nije toliko strašno.“

  1. Izdržite!

„Druga šolja čaja ide lakše, pri trećoj ne primećujete loš miris, a u četvrtoj već uživate“

  1. Budite zahvalni!

„Zahvalnost za šolju čaja privlači blagostanje sledeće!“