Kako se razboljevamo i starimo

U prethodnom tekstu sam objasnio na koji način um kreira naše telo. Informacije iz mozga ka ćelijama prenose neuropeptidi. Oni nisu misao, ali se pokreću mislima i prenose njihovu informaciju.

Neuropeptidi se prvenstveno proizvode u mozgu, iako skoro svako tkivo u organizmu proizvodi i razmenjuje neuropeptide. Naučnici su otkrili preko dve stotine različitih neuropeptida.

Ćelija je mašina za proizvodnju proteina koja dobija signal iz mozga. Taj signal prenosi neuropeptid. Jedna od stvari u vezi receptora na ćelijama je da oni menjaju svoju senzitivnost. Ako se određeni receptor na nekoj ćeliji bombarduje duže vreme velikom žestinom on će se doslovno smanjiti. Biće ih manje ili će se vezivati tako da se desenzitivizuju ili se deregulišu. Ako bombardujemo ćeliju na isti način ponovo i ponovo, svaki dan, kad dođe vreme da se ta ćelija podeli, da proizvede sestru ćeliju ili ćerku ćeliju, ta ćelija će imati više receptorskih mesta za neuropeptide i manje receptorskih mesta za vitamine, minerale, ostale hranjive sastojke, za razmenu tečnosti ili čak za oslobađanje štetnih produkata ili toksina.

Da li vam je sada jasno zašto se razboljavate i zašto brže starite?

Sve ovo me je navelo da odgovore tražim negde dublje, ne na telesnom i mentalnom nivou, već na energetskom. Na primer, jak stres, otpor ka budućnosti, neslaganje s nečim i žaljenje za prošlim, potpomognuto emocijama, taloži se u podsvesti i provocira ozbiljne bolesti, zato jer se stvaraju strukturalne deformacije energetskog polja. Pri energetskoj korekciji nekom healing tehnikom može doći do ispravljanja tih struktura, ali pri tom se ni blizu ne uklanja sam uzrok bolesti i u bilo kojem trenutku se bolest može pojaviti na nekom drugom mestu.

Bolest je jedan od mehanizama razvoja duha. Informacija o tome nam je odavno poznata, mi smo je samo na neko vreme zaboravili, a izložena je pre mnogo vekova u Svetim knjigama, koje su sada veoma često potpuno pogrešno tumačene tako da smo ih skoro i izgubili.

Mnoge drevne tehnike o tome govore vekovima a nauka je sada to i dokazala. Da bi i najmanja ćelija našeg tela rasla, razvijala se i delila tj. umnožavala, mora dobiti informaciju iz mozga. Te informacije prenose molekuli neuropeptidi. Stanje našeg uma u tom trenutku tj naš emocionalni naboj je od presudne važnosti jer naše misli koje stvaraju te emocije diktiraju kvalitet tog procesa.

Na primer, da bi vaš sistem za varenje bio zdrav odgovorne su ćelije sistema za varenje, čija proizvodnja je instruirana informacijom koja treba da dođe iz mozga. Tu informaciju prenose neuropeptidi. Ukoliko ste vi u životu okupirani nerešenim problemima, neintegrisanim emocionalnim nabojima i drugim devijacijama vašeg prihvatanja sveta oko vas, da ne kažem varenja svega što se dešava oko vas, vi ćete menjati prirodu informacije varenja koju prenose neuropeptidi. Na taj način će vaše ćelije dobijati deformisanu informaciju potrebnu za funkcionalan život i razvoj ćelija vašeg sistema za varenje. Bombardujući te ćelije deformisanim informacijama izaziva i degeneraciju njihove funkcije. To izaziva nefunkcionalnost tj bolest.

Isto je tako i sa starenjem. Kada se predate ili nemate želju za životom, tada se vaše misli usklađuju sa odsustvom želje za životom ili jednostavno smislom života vaše životne dobi, pa tako i ćelije dobijaju informaciju propadanja.

Zanimljiv je slučaj jedne moje prijateljice koja je svojom odlukom napravila izbor da ne želi da se menja i živi život shodno svojim godinama već je napravila životni rez, povukla se od svih prijatelja u usamnjeni život sa majkom penzijonerkom. Nakon godinu dana kada sam je sreo bio sam zaprepašćen njenim izgledom, bila je nalik staroj ženi iako je bila u najboljoj životnoj dobi. Odluka instruira prenos informacija od mozga do ćelija i shodno tome telo reaguje – propada ili buja u zdravlju.

Od vas zavisi kako ćete izgledati. Na mom licu se ne vide moje godine već unutrašnje stanje mira, radosti i zadovoljstva, a za to sam sam odgovoran. To je moj izbor!

Ovo je veza između uma i tela u kojoj svaka promena u mentalno-emotivnom stanju uzrokuje promenu telesne fiziologije. Što znači da morate gledati na svoju bolest kao na mapu koja opisuje šta se dešava u vašem životu i kako na to deluje vaš um koji je u svom neskladu slao izmenjenu informaciju tom delu vašeg tela koji je oboleo. Ono što dodatno komplikuje situaciju je to što svaka promena telesne fiziologije izaziva promenu mentalno-emocionalnog stanja. Tako da taj začarani krug deluje mnogostruko.

Glavno je da shvatite svoje greške, pojmite ih i kroz samoispravljanje pravite harmoniju sa univerzumom, sa Božanskim, zavisi kako ko naziva energetsko polje oko nas.

Znači bolest nije došla niodkuda, stvorio ju je vaš um. Ona je nastala kao reakcija na pogrešnu informaciju vašeg uma na okolnosti koje se dešavaju u vašem životu. Krenite od bolesti, pokušajte da sagledate širu sliku i na koji način ta promenjena funkcija vašeg tela može da se sagleda kao šira slika stanja vašeg života. Zatim, prvo zaustavite pogrešan tok vaših misli koje instruirajući neuropeptide šalju pogrešne informacije određenom delu tela. Zaustavite misli da stvaraju pogrešne emocije. Počnite da menjate svoje navike i poglede na svet, i videćete kako će se promeniti na bolje i vaš život a bolest nestati kao kakav nezvan gost.

Tako dolazimo do pitanja: da li još uvek verujete da je za vaše zdravlje bitno samo šta jedete? I da li ishrana stvarno ima presudan uticaj ako ćelija posle dužeg perioda emocionalne zloupotrebe prima deformisane informacije, i nemoćna da propusti hranjive sastojke koji su neophodni za njeno zdravlje? Ne govorim o krajnostima jer je svaka krajnost patologija istog, balans se podrazumeva. Mislim na suštinu!

Da li je to u pitanju hrana ili informacija koju sami šaljete putem svojih misli?!