8

Kakva ti je ličnost takvo ti je zdravlje

Još davno Hipokrat je rekao: Važnije je koju ličnost ima oboleli, nego koju bolest ima ličnost. Što ukazuje na to da se i tada znalo da naše ponašanje i život izaziva pojavu bolesti.

Veoma često nije potrebno ni raditi dijagnostiku obolelog, dovoljno je proveriti kakvo je njegovo ponašanje i pogledi na život, i to će u mnogome opisati koju bolest ima.

Mnogo je bolesti ali ja nekako delim ljude u dve grupe a to se i poklapa sa najvećim strahovima od bolesti našeg naroda. Svi se najviše plaše dve stvari a to su infarkt i kancer. Ceo tekst „Kakva ti je ličnost takvo ti je zdravlje“