a25

Da li možemo postati sopstveni proroci?

Od pamtiveka čoveku je bilo zanimljivo proricanje sudbine i otkrivanje uzroka i posledice određene situacije. Uvek su ljudima bili intrigantni ljudi koji su nazivani vidovnjacima i prorocima.

Da li je to istina ili manipulacija pojedinaca? Da li se mnogu razumeti simbole koji su oko nas? Da li je moguće proniknuti u značenje skrivenog? Pitanja su koja postavlja sigurno svako od vas. Ceo tekst „Da li možemo postati sopstveni proroci?“