Kako pronaći satisfakciju

Kada doživimo krizu u nekom aspektu života nipošto ne treba bežati od nje ili od onoga što smatramo problemom. Naprotiv, tada moramozaroniti dublje unutar suštine krize. U tom kvalitetu ćemo prepoznati njegovu suštinu i pronaći drugi izraz. 

Na koji način ja mogu dublje ući u krizu? Ja sam univerzitetski profesor, savesno obavljam svoj posao najbolje što umem, a satisfakcija za to nikakva? – pitala me je draga učenica.

Tvoja suština i tvoj poziv je da budeš učitelj. Da li to znači da moraš da budeš zaposlena na fakultetu i predaješ kao što to činiš sada? Ne. To je samo jedan mogući izraz tvoje suštine i ako sutra prestaneš tamo da radiš-ti nećeš prestati da budeš učitelj. Ti ćeš nastaviti da izražavaš svoju suštinu i ako postaneš guru, coach, ako nastaviš da predaješ na drugom mestu ili ako počneš da držiš časove jezika koji dobro znaš kod kuće.

Dobro. Prihvatam krizu i um preuzima kontrolu. Kako dalje?

Prvo moraš biti sigurna da je um na zdrav način preuzeo kontrolu. Hladan racio uposlen na pogrešan način može da bude vrlo destruktivan. Ako te kriza navede da anesteziraš svoje emocije i aktivira snažan analitički um, ti ćeš početi da rezonuješ na sledeći način: ja sam uradila ovo, ovo i ovo. Neko drugi je uradio nešto drugo. Ja sam moralna, ja sam ispravna, ja sam u pravu. Moje dostojanstvo i samopoštovanje mi ne dozvoljavaju da pređem preko loših uslova itd. To liči na logičnu konstrukciju i ispravno rezonovanje. Ali, pitam te –  ko priča ovo: um ili ego?

Hoćeš da kažeš da bi trebaloda se ponašam kao da se ništa ne dešava?

Možda! Sve vreme govoriš o kvantitetu sopstvenog angažovanja, razmisli o kvalitetu! Kriza je prilika da se završi ono što treba da se završi, a resetuje i refrešuje ono što ima dublji kvalitet i potencijal. Da bi jasno videla sa čim si zaista suočena, moraš biti sigurna da na situaciju gledaš očima duše i čistog uma, a ne očima ega.

Kako ću znati ko od njih dvoje analizira situaciju?

Ako osećaš spokoj, priča tvoja duša i čist um. Ako osećaš bes, izdaju, priča tvoj ego. Kad god osećaš tenziju, u njegovim si kandžama.

Dobro. Razumem. Zamislimo sada da sam prihvatila situaciju i da sam sigurna da čujem glas duše, a ne ega. Šta tada činiti?

Dok god radiš isto – ništa drugačije se neće desiti!

Ali ako ja ne znam ništa drugo da radim?

Nije ovde pitanje štaveć kako! Moraćeš da probaš razne pristupe dok ne nađeš onaj koji radi. Nema recepta. Svaka situacija je drugačija.

To je teško- odgovorila je vidno zabrinuta.

Jeste, ali mnogo je zvanih, a malo odabranih. Odabrani će naći odgovor. Potrebno je da se angažujemo sa pozitivnim stavom. Upamti:

Zdravo pomeranje iz ustaljenih obrazaca daće rezultat pre ili kasnije!