Slučajnost ne postoji

Slučajnost ne postoji, ništa nam se ne dešava tek tako. Svaka misao, osećanje ili delo motivisano je nekom namerom, a namera je uzrok koji ne može postojati a da ne izazove posledicu.

Mi se osećamo odgovorno samo za one delove našeg života koje svesno uradimo. Da li ste se ikada zapitali da će nešto što se dogodilo “slučajno” izazvati takođe neku posledicu i da ste odgovorni i za to?

Ako učestvujemo u posledici, neminovno već smo učesnici u uzroku. Sve što vam se dešava apsolutno ima veze sa vama. Za početak barem ne poričite.

Možete li da razmišljate na način da je sve što vam se dešava u životu samo deo lekciju u koju vaša duša stavlja vaš um. Prema tome nema iznenadno loših situacija ali ni onih dobrih. Sve su baš onakve kakve trebaju biti i onda kada trebaju.

Ukoliko osvestimo prisutnost u trenutku i svesnost sopstvene odgovornosti, lakše ćemo shavtiti nameru duše ali i našu misiju u ovom životu.

Moramo biti svesni i zakona da svaka akcija izaziva sebi sličnu reakciju. Prema tome, ukoliko imamo nameru da mrzimo drugu osobu, i druge osobe će mrzeti nas! Ukoliko osećamo ljubav prema svetu oko nas, i on će imati ljubav za nas!

Što dajemo svetu oko sebe, to i dobijamo od njega.

Nemojte misliti da možete pobeći od nekog svog dela, ukoliko neki uzrok još uvek nije izazvao posledicu, ne znači da neće. Uravnoteženje nije ograničeno vremenom i zavisi od mnogo detalja. Možda trenutno proživljavate posledicu radnje nekog od umova vaše duše. To nije zla sudbina, sve je to za vaše najveće dobro. Naučite lekciju i uživajte u benefitima.

Pitate se gde je tu moralna pravda?

Moral je tvorevina čoveka dok energija oko nas, vođena našim dušama, funkcioniše na način da sve mora biti uravnoteženo, i u balansu.

Jedini način da prestanete da patite zbog nečega što vam se dešava a što ne razumete, je da upoznate sopstvenu dušu jer bez upoznavanja nje, um ne može da shvati značenje svega onoga što mu se dešava.