Zablude o uzrocima bolesti

Moja prijateljica je imala kancer dojke i nakon nekoliko godina on se proširio na mozak.– rekla mi je devojka koja došla u moj centar.

Često čujem mišljenja kako kancer jedino hirurškim putem možemo da potpuno izlečimo, u svakom drugom slučaju pojaviće se na nekom drugom mestu.

Bolest nije lavina koja se može odstraniti čišćenjem dela zemljišta koji je prekrila; bolest je voda koja teče iz česme, i prvenstveno treba zatvoriti slavinu i tako odstraniti uzrok bolesti.

Struktura energetskog polja i fizičko telo, egzistiraju kao dve suprotnosti koje utiču jedna na drugu. Brzina prelaska jednog u drugo može biti različita. Iskustvo lečenja različitih bolesti pokazuje da je lečenje više puta efikasnije ako nije usmereno isključivo na bolesni organ, već na uzrok koji tu bolest izaziva. Ako ne uklonimo uzrok, on će nastaviti da se širi, hraneći se bolešću,i kaošto je praksa pokazala, seliće se sa jednog organa na drugi.

Takođe jedna od zabluda je da smo se razboleli onog trenutka kada nam je  dijagnosticirana metodama klasične medicine.

Mnoge se bolesti začinju na nivou energetskog polja, često i mnogo godina pre nego se odraze na fizičkom nivou. Uzrok deformacija energetskog polja je neslaganje karakteristika energetskog polja čoveka s informacijskim poljem zemlje i univerzuma.

Misli, emocije, naše ponašanje ako su u sukobu sa harmonijom univerzuma, dovode do deformacija same strukture energetskog polja. Iz toga proizilazi da je odstranjivanje uzroka koji izaziva ta deformacija – put ka ozdravljenju. Svaki naš negativan postupak, misao ili emocija pravi od nas, u našem informacijsko – energetskom sloju čoveka zgloba. Bolesti, traume, životne neprijatnosti, raspad ličnosti, mrlje na karakteru, bolesna psiha su izlečive samim odstranjivanjem uzroka koji je doveo do deformacija energetskog polja; izlečenjem se vraća harmonija između svih struktura energetskog polja. Sistem nije samo fizičko telo(pod time se misli na jedinstveni sistem unutar granica kože sa uzajamnim delovanjem organa jednih na druge) već su elementi tog sistema i duhovne strukture, i psiha, i sudbina i karakter. Delovanje bilo kojeg od nabrojanih parametara automatski izaziva promenu kod ostalih, npr. rast duhovnosti istovremeno popravlja psihu, poboljšava sudbinu, ozdravljuje, blagotvorno utiče na sve nivoe našeg života. Kakav god problem da imamo, bilo da je to samo neprijatnost sa kojom se svakodnevno susrećemo, ili psihičkei fizičke bolesti, traume, posledicasu rezultata rada sistema samoregulacije energetskog polja koji na taj način štiti naše energetsko polje i stopira dalji raspad duhovnih i drugih glavnih strateških struktura, odgovornih za naše preživljavanje i potomstvo.

Delovanje životnom energijom mnogo je efikasnije od bilo kakvih lekova, alii mnogo opasnije, i zato bez sistematske kontrole ne treba ga ni primenjivati.

Karmičke strukture štite čoveka od nesreće, trauma. Strukture uspeha, sreće organizam stalno obnavljaju i reprodukuje. Do njihovog urušavanja dolazi onda kada se odreknemo boga­­/univerzuma, roditelja, dece, voljenog čoveka. U energetskom polju postoje strukture koje su odgovorne za sposobnost čoveka da voli, i njihova deformacija dovodi do najtežih bolesti uključujućii one onkološke. Budući da je fizičko telo u celini s karmičkim strukturama jedinstven proces, ono se može testirati i samim tim moguća je rana dijagnostika. Mehanizam karme je odraz čovekovog jedinstva sa univerzumom.