Bolest je mehanizam razvoja duše

Metoda ispitivanja uzroka i lečenja same bolesti, kojom se ja bavim, nije moj izum. Ja sam kao i mnogi drugi, njen praktičar. Samo pokušavam da odgonetnem zakone univerzuma koji su narušeni i tako izazvali bolest. Ja ne isceljujem već samo navodim da razmišljate i na taj način sami sebe dovedete do izlečenja. Moja uloga je da vas dovedem do izvora. Samo onima koji zatraže moju pomoć prenosim svoja iskustva.

U univerzumu je sve logično, prosto i lako dostupno. Mi smo ti koji smo komplikovani i nedostupni, pre svega samima sebi a onda i svima drugima.

Pored mog medicinskog obrazovanja, ogromnu podršku, u mojim istraživanjima mi daje viševekovno nasleđe mnogih holističkih metoda isceljivanja ali i noviji radovi kao što je rad ruskog naučnika S. N. Lazareva. Svojom grafičkom vidovitošću, kako je on zove, daje odgovore na mnoga pitanja na vrlo specifičan način. Nisam ni blizu njemu, ali krčim put na svoj način, a sve u cilju samospoznaje onoga što posedujem. Saosećajnost koju imam prema svakome ko je izgubljen u sebi i u svojoj bolesti ne znači da ja pošto–poto misionarim u cilju ljudskog prosvetljenja, već samo, kako često volim da kažem: Pokušaću da vam kupim namirnice na pijaci, da ih spremim pa čak i sažvaćem umesto vas, ali vi ipak morate da ih progutate. Ja to ne mogu umesto vas.  Svako bira svoj put i ima svoju lekciju koju treba da savlada, svoje breme koje treba da nosi. Moje je samo da mu ukažem kako ja to vidim. 

Bolest je jedan od mehanizama razvoja duha. Informacije o tome su nam odavno poznate, mi smo ih samo na neko vreme zaboravili. Glavna stvar je u tome da shvatimo sopstvene greške. Najbolji način je razumeti ih tako što ćemo se vratiti  izvoru i ponovo uspostaviti harmoniju sa univerzumom, sa onim što nazivamo božanskim.

Čovek, je vrlo složen energetski sistem, koji je samo nekoliko procenata sastavljen od materijalnog i svesnog a 95–98% od energetskih slojeva podsvesti, toliko smo sami sebi nepoznati kao što nam je nepoznat i svemir. Razumevanje sveta koji nas okružuje i težnja ka najvišim nivoima samodiscipline, moraju biti temelj izmene našeg duha, naše duše, da bi smo preživeli. Takođe i da je ljudski organizam jedinstven sistem u kome su zdravlje, sudbina, karakter i psiha neraskidivi.

Ogroman stres, netrpeljivost, ljutnja, bes, žal za prošlošću, sve su to emocije koje se talože u našoj podsvesti i izazivaju ozbiljne bolesti, jer prave strukturalne deformacije na našem energetskom polju. Ukoliko dođe do energetske korekcije, možemo postići njihovo ispravljanje, ali ne na brzinu i ne uvek. Nije dovoljno samo energetsko delovanje da bi se uzrok bolesti uklonio, i ako se oslonimo samo na to u bilo kojem trenutku bolest se može pojaviti na drugom mestu. Potrebno je dublje delovanje. Pored toga potrebno je da neko, uz vašu dozvolu, energetski deluje na vas ili to činite sami sa sobom, da bi dublje zaroniti u potragu ili u sebe,  i eliminisali uzroka. Taj deo je suština mog rada.

Kada mislite da se može desiti nešto vrlo loše vi takvim razmišljanjem privlačite energiju iste prirode, i što realnije zamišljate nesrećne događaje, tako nanosite veću štetu.

Disciplina svesti, naročito onda kada se dostigne visok nivo energije, vrlo je važna.

Često me ljudi pitaju zašto da ne vrate istom merom nekome ko ih je povredio, zašto da se suzdrže od lošeg, zašto da opraštaju a ja im na to odgovaram:

Jedan od osnovnih zakona univerzuma jeste ne činjenje zla čak ni u mislima.

Ovo ne može biti samo apstraktni princip, on mora da bude princip življenja. Poštovanje moralnih principa je nužan uslov i jedini način da preživimo, a istovremeno nam služi kao najbolja moguća zaštita. Mi se osvrćemo tražeći opasnost unaokolo, a glavna opasnost se nalazi u nama samima. Koren te opasnosti je u nerazumevanju sveta, nepoimanju toga šta se dešava, u nepravilnom ponašanju koje nas neprimetno dovodi do raspada iznutra. To je duhovno rasulo s kojim retko ko povezuje nesreću. Katastrofe sa kojima se stalno borimo, posledice su naše duhovne nesavršenosti. Napori, usmereni na borbu sa senkom, sa posledicom, ne mogu odstraniti glavni uzrok ako ne shvatamo ovaj princip.

Iz tog razloga ne trebamo da vratimo istom merom nekome ko nas je povredio, zato trebamo da se suzdržimo od činjenja lošeg!

Počnite od sebe jer to je najlogičnije i najlakše.