Da li možemo postati sopstveni proroci?

Od pamtiveka čoveku je bilo zanimljivo proricanje sudbine i otkrivanje uzroka i posledice određene situacije. Uvek su ljudima bili intrigantni ljudi koji su nazivani vidovnjacima i prorocima.

Da li je to istina ili manipulacija pojedinaca? Da li se mnogu razumeti simbole koji su oko nas? Da li je moguće proniknuti u značenje skrivenog? Pitanja su koja postavlja sigurno svako od vas.

Simboli su svuda oko nas a znakovi pokraj puta, pitanje je samo da li znamo da ih protumačimo. Oni mogu doći u naš život preko snova ali preko mnogobrojnih slučajnosti u svakom deliću našeg života. Zakon sinhroniciteta deluje hteli mi to da priznamo ili ne.

Priroda energije je uvek u pokretu. Simboli su živi, a njihovo čitanje poput lisice koja prati miris u šumi i vodi nas ka suštini. Svaki unutrašnji simbol je nešto što je poznato našem umu, istovremeno ukazujući na put do nečega što nije poznato ali i to gde se to nalazi. Kako je sve u kosmosu u pokretu, tako i u trenutku kada imate neku sliku u svom umu ili srcu, ona ima efekat transformacije u tom trenutku vašeg života u koji je smestite.

Poenta je pronaći objašnjenje ili odgovor koji jednostavno transformišu naš duh.

U konsultovanju sa svojim sebstvom, bićete razočarani ako očekujete definitivne odgovore kao što su DA i NE. Ispravan odgovor dolazi samo kada tražite svoju individualnu odgovornost prema onome o čemu razmišljate! Taj proces je namenjen da vam pomogne u uspostavljanju odluke ili razjašnjavanja problema kada osećate potrebu za vođstvom.

Naš um nije u stanju u potpunosti shvatiti nameru poruke koja je stigla preko nekog simbola. On je upoređuje sa već ranije viđenim, znanjem kolektivnog nesvesnog, arhetipskim zapisima čovešanstva itd, i na osnovu toga izvlači zaključke. Naša podsvest preuzima sve što ljudska čula opažaju i mnogo detaljnije zapaža sve što se dešava oko nas ali i u nama samima.

Zapamtite da priroda simbolia govori jezikom činjenica. Pokušajte da ostanete nasamo sa njima. Uživajte u tom procesu, neka on govori iz dubini vaše psihe. Shvatite da samo najdublji deo vaše duše prepoznaje i odgovara na ove bezvremene simbole. Svaki simbol je dinamična slika situacije ili trenutka i pokazuje vam kako se momenat može pretvoriti iz jednog stanja u drugo. Simboli predstavljaju sile i uticaj igre i smer u kome se energija kreće. Nakon što razmišljate o slici i moći koju ona ima, pokušajte da značenje pronađete u mudrosti sopstvenog iskustva. Značenje proširuje dok ga ne shvatite kao svoju poruku, bez potrebe za analizom. Konačno značenje vam govori o poklonima koje vam Duh šalje u tom trenutku. To je poziv na akciju.

Takođe vam govori o aspektu ili području vašeg života ili odnosa koji vam je potreban za uravnoteženje i popravku trenutka u kome ste. Imajte na umu da nema “loših” simbola, sve je za vaše najveće dobro.

Često vam simboli daju pogled iz ptičije perspektive o situaciji. Prikazuju evoluciju događaja i otkrivaju i verovatne i moguće ishode. Verovatni ishodi su najverovatniji ako ne učinite ništa; mogući ishodi su vam dostupni kada učestvujete u izboru sudbine koja je za vaše najviše dobro.

Rad sa sopstvenim simbolima će vam pomoći da dublje razumete mrežu života, kako je sve povezano, i kako vaše mesto na svetu nije slučajno, već namerno i božansko.

Ne budite pasivni posmatrač vašeg života, reagujući na mogućnost preuzimanja kontole nad sopstvenom sudbinom, postaćete svesni ko-kreator svog života, oblikujući svoju sudbinu u partnerstvu s višom snagom univerzuma.

Budite hrabri i autentični dok sanjate sopstveni svet, jer samo sa svesnošću i poštovanjem zakona univerzuma možete otkriti potrebnu mudrost života kao i mnoga blaga koja su skrivena duboko u vama.

Izbegavajte da postavljate sebi pitanja koja zahtevaju odgovor da ili ne, jer podstiču pasivnost umesto inspirativne akcije, svesti ili osnaženog razumevanja. Najbolje je postaviti otvorena pitanja kao što su:. Šta treba da znam u vezi toga i toga? Šta će biti rezultat ako se upustim u ovu akciju? Šta je za moje najviše dobro? Šta treba da promenim kako bih poboljšao stvari?

Otvorite se, budite u sadašnjem trenutku i posmatrajte! Odgovor će veđ stići kroz neki simbol.

Sadašnji trenutak je proizvod događaja koji imaju svoje poreklo u prošlosti, baš kao što je plod proizvod semena koje je izraslo u drvo. Kada razumete uzroke – sile, uverenja i osobe – koje definišu određenu situaciju u sadašnjosti, možete podesiti ove energije slobodnim. Kada budete svesni trenutka, počinjete da se oslobađate od karme – nesvesne tendencije iz prošlosti. I zapamtite da karma može biti dobra, loša i indiferentna.

Intuitivno, shodno svemu pomenutom, čiji zapis postoji u svim našim ćelijama, podsvesno prepoznaje pravu prirodu nekog događaja tj njegovog energetskog otiska i isporučuje našem svesnom bilo preko sna bilo preko nekog drugog simbola koji primamo.

Nemojte se zavesti dobrom karmom, jer je i dalje karma.

Morate da sanjate svoj svet, morate otkriti skrivene resurse, duboko zakopana blaga. Kada ste već sakupili dragulje i dragocene kamenje sa površine, spremni ste da istražite dubine sa svim svojim lepotama i kreativnim haosom. U tom cilju, rad na sebi otkriće vam skrivene uticaje na vaš život i pokazati vam stvari za koje možda ne znate.

Pokušajte o sopstvenim simbolima da razmišljate individualno. Jednostavno postavite sebi pitanje:

Šta to znači za mene?

Koju emociju to budi u meni?

Kakva su moja iskustva sa ovim simbolom?

Da li imam neka pravila vezano za ovaj simbol?

Pokušajte da osećate više svet simbola oko sebe i sebe u njemu.

Indijanci su živeli u svetu simbola i slika gde su duhovno i svetovno bili jedno. Da bismo razumeli sopstvene simbole moramo to raditi srcem a ne glavom.